Tunneäly, me-henki, vuorovaikutustaidot, tiimiäly. Kaikkia näitä peräänkuulutetaan keinoiksi ottaa työelämän murros haltuun. Tuotannon ja työn kiihtyvä […]
Vuorovaikutustaidoista puhutaan tulevaisuuden timanttikaivoksena. Mitä enemmän tuotantoa organisoidaan tekoälyn varaan, sitä enemmän kilpailukykyä haetaan inhimillisistä vuorovaikutustaidoista. […]