Kehotietoisuus ja sosiaalinen meditaatio

Kehotietoisuuden harjoittaminen auttaa työssä jaksamista ja toisen syvää kohtaamista

Kehotietoisuuden harjoittaminen on tärkeää omien kykyjen ja mahdollisuuksien oivaltamiseksi. Jos emme ole kotona omassa kehossamme, emme pysty syvästi avautumaan toiselle.

Kehotietoisuuden harjoittaminen ei saa olla pakonomaista suorittamista. Rautahöyhenen mottona on, että jokainen oppii vahvistamaan kehotietoisuuttaan omasta lähtökohdastaan käsin.

Koulutuksessamme opit, miten voit ”laskeutua” kehosi tiedostamiseen ja tuntea samalla yhteenkuuluvuutta toisten kanssa, ilman pakkososiaalisuutta. Sosiaalinen meditaatio auttaa myös ratkaisemaan yhdessä ympäristön asettamia haasteita.

Tarjoamme joko lyhyttä 2 tunnin luento- ja harjoituspakettia tai 10 tunnin harjoituspainotteista viikonloppua kehotietoisuuden parissa. Koulutuksen toteuttavat alan johtavat suomalaiset tutkijat ja valmentajat. Harjoituksissa huomioidaan erikuntoiset asiakkaat sekä yksilölliset kokemustaustat kehotietoisuuden harjoittamisesta.


Koulutuksen keskeinen sisältö:
  • Kehotietoisuuden merkitys itseymmärrykselle ja hyvinvoinnille
  • Oman kehon tiedostamisen tekniikat
  • Meditaatio yhdessäolona
  • Meditaatio tunteiden ja ulkoisten paineiden hallintakeinona
  • Olemisen hidastaminen
Tasapainoinen kehonkuva

On tärkeää oppia tiedostamaan, miten kehonkuva on yhteydessä käsityksiin kyvyistämme ja arvostamme

Kehonkuva on aina paitsi yksilöllinen myös kulttuurinen. Omaksumme tietynlaisen kehonkuvan sosiaalisen oppimisen tuloksena, millä on kauaskantoiset seuraukset.

Kehonkuva on yhteydessä käsityksiin kyvyistämme ja arvostamme. Se on paljon monimutkaisempi asia kuin kyky nähdä itsensä objektiivisesti. Kehonkuva rakentuu pitkälti opittujen tunteiden ja käyttäytymismallien varaan.

Jokaisen on tärkeää tutkia omaa kehonkuvaansa. Monille asiakastyön ammattilaisille kehonkuvan monikerroksellisuuden ymmärtäminen on välttämätöntä.

Koulutuksemme tarjoaa vankan tutkimusperustaisen tietopaketin kehonkuvasta psykososiaalisena ilmiönä. Kouluttajina toimivat maan johtavat asiantuntijat. Luentoon ja keskusteluun perustuva koulutus on mahdollista tilata 1–3 tunnin pituisena kokonaisuutena suomeksi tai englanniksi.


Koulutuksen keskeinen sisältö:
  • Kehonkuvan moniulotteisuus
  • Kehonkuvan kehittyminen oppimisen seurauksena
  • Tunteiden merkitys kehonkuvan muotoutumisessa ja muuttamisessa
  • Kehonkuva sosiaalisena identiteettinä